Radno pravo
Radno pravo je ključna oblast prava koja reguliše odnose između poslodavaca i zaposlenih, osiguravajući prava i obaveze svih strana. Razumevanje složenih zakona i regulativa u oblasti radnog prava od suštinskog je značaja kako za poslodavce, tako i za zaposlene. Kao advokat specijalizovan za radno pravo, moj cilj je da vam pružim neophodnu pravnu podršku i zaštitim vaše interese u svim aspektima radnog odnosa.Naša kancelarija pruža pravnu pomoć kako domaćim, tako i međunarodnim korporacijama u svim segmentima radnih odnosa – od zasnivanja do prekida radnog odnosa.
Naš tim pruža sledeće usluge:- Izrada/izmena svih opštih i pojedinačnih akata poslodavca (pravilnici, rešenja, odluke i drugi akti poslodavca kojima se uređuje radno-pravna oblast)
- Izrada/izmena ugovora o radu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu, ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju i dr.
- Izrada aneksa ugovora o radu
- Savetovanje u oblasti ostvarivanja i zaštite prava radnika, trudnica i porodilja, u pogledu radnog odnosa i Ugovora o radu.
- Mnoge druge pravne usluge vezane za pravna pitanja koja proističu iz radnog odnosa.Ukoliko imate problema u navedenim oblastima ili niste sigurni da li ste na najbolji način ostvarili i regulisali prava iz radnog odnosa ili ukoliko Vam je potrebno samo stručno mišljenje u ovoj oblasti prava, naša kancelarija Vam u punom kapacitetu stoji na raspolaganju radi zaštite Vaših prava.
Prava Zaposlenih
Za zaposlene, radno pravo često se svodi na osiguranje pravičnih uslova zapošljavanja i zaštite od zlostavljanja. Kao vaš advokat za radno pravo, borim se za vaša prava u sledećim oblastima:
 • Otpuštanje i Disipliniranje: Pružam zaštitu od neosnovanog otkaza ili nepravične discipline na radnom mestu.
 • Naknade i Beneficije: Pomažem vam da ostvarite prava na odgovarajuće plate, bonuse i beneficije.
 • Radno Vreme i Odmori: Osiguravam da se poštuju zakonski propisani standardi u vezi sa radnim vremenom, prekovremenim radom i odmorima.
 • Diskriminacija i Mobing: Štitim vas od bilo kakve diskriminacije na osnovu pola, rase, vere ili drugih zaštićenih karakteristika, kao i od mobinga na radnom mestu.
 • Ostala Pitanja: Pomažem vam u rešavanju različitih problema koji se tiču vašeg radnog odnosa, uključujući sporazumne raskide ugovora i promene uslova zapošljavanja.
Prava Poslodavaca
Poslodavci se suočavaju sa brojnim izazovima i obavezama u vezi sa radnim pravom, uključujući i zaštitu interesa svojih preduzeća. Kao vaš advokat, pružam podršku u sledećim oblastima:
 • Zapošljavanje i Otkazivanje: Pomognem vam u zapošljavanju kvalifikovanih radnika i upravljanju procedurama otkaza.
 • Pravne Politike i Postupci: Savetujem vas u vezi sa izradom i primenom internih pravnih politika i procedura u skladu sa zakonom.
 • Zaštita od Tužbi: Branim vašu kompaniju od potencijalnih pravnih tužbi ili inspekcija.
 • Sporazumi o Radu: Pomažem u izradi, reviziji i pregovaranju o sporazumima o radu i drugim dokumentima.
 • Radna Mesta i Bezbednost: Osiguravam da se vaša kompanija pridržava zakona u vezi sa radnim mestima i bezbednošću.
Kako Vam Mogu Pomći?
Kao vaš advokat za radno pravo, pružam vam pravnu stručnost i podršku kako biste ostvarili svoje ciljeve.
Evo načina na koje mogu da vam pomognem:
 1. Pravna Savetovanja: Pružam vam jasna i stručna savetovanja u vezi sa vašim radnim pravima ili obavezama kao poslodavac.
 2. Pregovaranje i Posredovanje: Pomažem u pregovorima između zaposlenih i poslodavaca kako biste postigli povoljne sporazume.
 3. Pravna Zastupanja: U slučaju pravnih sporova, pružam profesionalno zastupanje pred sudom.
 4. Revizija Dokumenata: Pomažem vam u izradi, pregledu i reviziji pravnih dokumenata kako bi se osiguralo da su u skladu sa zakonima i regulativama.
 5. Obuke: Organizujem obuke i seminare za zaposlene i poslodavce u vezi sa radnim pravom i zakonima o radu.
Vaši interesi su mi na prvom mestu, bez obzira da li ste zaposleni ili poslodavac. Kontaktirajte me danas kako bismo razgovarali o vašem slučaju ili pravnom pitanju u vezi sa radnim pravom. Obećavam vam stručnu pravnu podršku i zalaganje kako biste postigli pravičan i zadovoljavajući ishod.
Postavite pitanje
Nudimo vam otvoren i dobar način komunikacije. Imate pitanja ili nesigurnosti? Slobodno nam postavite pitanje, tu smo da vam pomognemo.
HVALA VAM
VAŠA PORUKA JE USPEŠNO POSLATA
Poruka nije uspešno poslata. Pokušajte ponovo