Krivično i prekršajno pravo
Privredno pravo je oblast prava koja reguliše poslovne aktivnosti, pravne entitete i trgovinske transakcije. Ova grana prava obuhvata širok spektar pitanja, uključujući osnivanje preduzeća, ugovore, konkurenciju, zaštitu potrošača i druge aspekte poslovanja. Kao advokat specijalizovan za privredno pravo, posvećen sam tome da vam pružim stručnu podršku i osiguram da vaše poslovne aktivnosti budu u skladu sa zakonom.
Poslovna Struktura
Kada je reč o poslovnoj strukturi, privredno pravo obuhvata osnivanje i upravljanje različitim pravnim entitetima, uključujući kompanije, preduzeća, partnerske firme i druge. Kao vaš advokat za privredno pravo, pružam podršku u sledećim oblastima:
 • Osnivanje Preduzeća: Pomognem vam da odaberete odgovarajuću pravnu strukturu i osnujete svoje preduzeće u skladu sa zakonima i regulativama.
 • Akcije i Deonice: Pružam pravne smernice u vezi sa izdavanjem akcija i deonica, kao i sa korporacijskim upravljanjem.
 • Partnerstva i Upravljanje: Radim sa vama na postavljanju partnerstava, sporazuma o akcionarima i pravila upravljanja preduzećem.
Trgovinski Poslovi
Privredno pravo obuhvata trgovinske ugovore, sporazume, zaštitu intelektualne svojine i zaštitu konkurencije. Kao vaš advokat za privredno pravo, pružam podršku u sledećim oblastima:
 • Ugovori: Pomažem vam u izradi i pregledu trgovinskih ugovora, sporazuma o snabdevanju i drugih pravnih dokumenata.
 • Intelektualna Svojina: Osiguravam da vaša intelektualna svojina bude pravilno zaštićena, uključujući patente, zaštitne znakove i autorska prava.
 • Zaštita Potrošača: Pružam vam pravne smernice u vezi sa zakonima o zaštiti potrošača i obavezama prema kupcima.
 • Zaštita Konkurencije: Branim vas od optužbi za povredu zakona o zaštiti konkurencije i pomognem vam da održavate fer tržišnu konkurenciju.
Kako Vam Mogu Pomći?
Kao vaš advokat za privredno pravo, moj cilj je da vas podržim u poslovanju, zaštitim od pravnih problema i osiguram da vaše poslovne aktivnosti budu u skladu sa zakonom. Evo načina na koje mogu da vam pomognem:
 1. Pravna Konsultacija: Pružam stručne savete i konsultacije u vezi sa vašim poslovnim pitanjima i obavezama.
 2. Ugovaranje: Pomažem vam u pregovaranju, izradi i reviziji trgovinskih ugovora i pravnih dokumenata.
 3. Zastupanje: U slučaju poslovnih sporova, pružam profesionalno zastupanje pred sudom i arbitražom.
 4. Usaglašenost: Pomognem vam da osigurate da se pridržavate zakona i regulativa u svojim poslovnim aktivnostima.
 5. Obuke i Seminari: Organizujem obuke i seminare kako biste se bolje upoznali sa zakonima i pravilima u oblasti privrednog prava.
Vaša pravna sigurnost i uspeh u poslovanju su mi na prvom mestu. Kontaktirajte me danas kako bismo razgovarali o vašim poslovnim pitanjima i kako vam mogu pomoći. Obećavam vam stručnu pravnu podršku i zalaganje kako biste ostvarili pravičan i zadovoljavajući ishod u vašim poslovnim aktivnostima.
Postavite pitanje
Nudimo vam otvoren i dobar način komunikacije. Imate pitanja ili nesigurnosti? Slobodno nam postavite pitanje, tu smo da vam pomognemo.
HVALA VAM
VAŠA PORUKA JE USPEŠNO POSLATA
Poruka nije uspešno poslata. Pokušajte ponovo