Gradjansko Pravo
Naša kancelarija u oblasti građanskog prava uživa poverenje velikog broja klijenata koji im se svakodnevno obraćaju sa različitim pravnim pitanjima, tražeći pravne usluge u različitim oblastima građanskog prava, te između ostalog u oblasti obligacionog prava, imovinskog, stvarnog, porodičnog i naslednog prava i dr.Bilo da se radi o sklapanju Ugovora, brakorazvodnim parnica, osravinslim postupcima ili regulisanju međusobnih odnosa, stojimo Vam na raspolaganju.Zbog kompleksnosti samih slučajeva i posledicama neregulisanja istih, uvek je bolje obratite se advokatima, kao stručnim i kvalifikovanim licima u pružanju pravne pomoći.
Porodično Pravo
Porodično pravo je važan deo građanskog prava koji se bavi pitanjima braka, razvoda, starateljstva i nasleđivanja. Kao vaš advokat za porodično pravo, pružam stručnu podršku u sledećim oblastima:
 • Razvod i Razdvajanje: Pomažem vam u postizanju pravičnih sporazuma o razvodu, uzimajući u obzir interese i dobrobit dece.
 • Starateljstvo: Brinem se za rešavanje pitanja starateljstva i postizanje odluka koje su u najboljem interesu dece.
 • Nasleđivanje: Pružam pravnu podršku u vezi sa testamentima, ostavinskim postupcima i ostalim pitanjima nasleđivanja.
 • Brak i Predbračni Sporazumi: Pomognem vam da uskladite prava i obaveze u vezi sa brakom kroz predbračne sporazume.
 • Domestika i Nasilje u Porodici: Pružam podršku u slučajevima nasilja u porodici i traženju zaštitnih mera.
Imovinsko Pravo
Imovinsko pravo se bavi pitanjima vlasništva, upravljanja imovinom i zaštitom vlasničkih prava. Kao vaš advokat za imovinsko pravo, moj cilj je da obezbedim vaša prava u vezi sa:
 • Kupoprodajom Nekretnina: Pomažem u zaključivanju ugovora o kupoprodaji i rešavanju nesporazuma u vezi sa nekretninama.
 • Zakupom: Pružam podršku u pregovorima i rešavanju sporova vezanih za zakup stambenih i komercijalnih prostora.
 • Vlasničkim Pravima: Branim vaša vlasnička prava i zastupam vas u slučajevima protiv trećih lica koja osporavaju vaše pravo na imovinu.
 • Estate Planiranjem: Pomognem vam da razvijete plan zaštite vaše imovine i nasleđivanje.
Kako Vam Mogu Pomći?
Kao vaš advokat za građansko pravo, moja misija je da vas zaštitim od nepravičnih postupaka i pružim vam pravnu sigurnost. Evo kako mogu da vam pomognem:
 1. Pravna Savetovanja: Pružam jasna i stručna savetovanja u vezi sa vašim pravnim pitanjima u okviru građanskog prava.
 2. Pregovaranje i Posredovanje: Pomažem vam da postignete povoljne sporazume u sporovima i nesporazumima sa drugim stranama.
 3. Pravna Zastupanja: U slučaju pravnih sporova, pružam profesionalno zastupanje pred sudom kako biste ostvarili svoje interese.
 4. Revizija Pravnih Dokumenata: Pomažem vam da izradite i pregledate pravne dokumente, uključujući ugovore i testamenta.
 5. Obuke i Seminari: Organizujem obuke i seminare kako biste se bolje upoznali sa zakonima i pravilima u oblasti građanskog prava.
Ne morate se nositi sa pravnim pitanjima građanskog prava sami. Sa mnom kao vašim advokatom, imate iskusnog saveznika koji će vas voditi kroz pravne izazove i zaštititi vaša prava. Bez obzira na složenost vašeg slučaja, moj cilj je da obezbedim pravičan ishod i zaštitim vaše interese. Kontaktirajte me danas kako bismo razgovarali o vašem slučaju i kako vam mogu pomoći. Vaša pravna sigurnost mi je na prvom mestu.
Postavite pitanje
Nudimo vam otvoren i dobar način komunikacije. Imate pitanja ili nesigurnosti? Slobodno nam postavite pitanje, tu smo da vam pomognemo.
HVALA VAM
VAŠA PORUKA JE USPEŠNO POSLATA
Poruka nije uspešno poslata. Pokušajte ponovo